Stichting Omgevingsrecht steunen

U kunt de Stichting Omgevingsrecht steunen op verschillende manieren.

Word vrijwilliger

Word donateur

Meld u aan via info@stichtingomgevingsrecht.nl. Donatie zonder aanmelding kan ook. stort uw donatie op: Postbank nr. 307.25.49 ten name van de Stichting Omgevingsrecht te Almelo. 

De gelden worden gebruikt voor het doen van onderzoek, het instellen van procedures en het
geven van voorlichting. Bijvoorbeeld: Om slechts één zaak bij een rechter te mogen voorleggen, is al een bedrag gemoeid van € 288,- aan griffie.