Autosloperij

Een autosloperij te Rijssen is zonder milieuvergunning in werking

Het is ook in strijd met het bestemmingsplan aanwezig. Zowel de provincie als ook de gemeente zijn hier al maanden van op de hoogte, maar er wordt geen actie ondernomen. De Stichting Omgevingsrecht is in juli 2008 gestart met een bestuurlijke handhavingsactie en een civiele spoedprocedure (kort geding) om op korte termijn aan de illegale situatie een eind te brengen.
Een verzoek tot handhaving is gestuurd naar Gedeputeerde Staten van Overijssel en de B&W van de gemeente Rijssen-Holten. De provincie moet een besluit nemen op het verzoek tot handhaving.

Foto: De illegale sloperij te Rijssen.

Foto’s

Klik hier voor meer foto’s van de illegale autosloperij.