Lopende zaken

november 23, 2021

Desmepol B.V. Deldenerbroek

Desmepol B.V. Deldenerbroek Dit bedrijf is gevestigd in een voormalige melkfabriek, midden in het bos, aan de Langenhorsterweg 6 te Deldenerbroek. Het produceert uitsluitend Plastyn, een vloeibare kunststof dat als toevoeging wordt gebruikt in de betonindustrie. Het bestemmingsplan staat echter uitsluitend productie van zeep-, was- en reinigingsmiddelen toe. De productie van Plastyn is daarom in strijd met het bestemmingsplan. Uit een recente uitspraak [zaaknummer 200707405/1] van de Raad van State kan de productie van Plastyn […]
november 23, 2021

Reggesingel 50 Rijssen

Reggesingel 50 Rijssen In dit oude pand vonden interne sloopwerkzaamheden plaats. Bij het vrijkomende puin > 10m3 is asbest aangetroffen. Beide aspecten worden door de gemente en het bedrijf ontkend. Door de Stichting is puin uit het pand genomen in het voorjaar en onderzocht op asbest. Er is onder meer amphibool aangetroffen. Op basis van die uitslag vond de Arbeidsinspectie het toch wel nodig dat de sloop geen doorgang mocht hebben zonder aanvullende onderzoek. Tegen […]
november 23, 2021

Motorcross Markelo Herikerberg

Deze jaarlijks terugkerende motorcross is pas na75 jaren voorzien van een milieuvergunning. Op 30 juni 2006 is een schriftelijk verzoek tot handhaving ingediend omdat er gecrosst werd zonder een milieuvergunning. De gemeente deed er exact twee jaren over om een oprichtingsvergunning te verlenen voor de cross midden in het bos op de Herikerberg te Markelo.
november 23, 2021

Jager Onroerd Goed en Beheer B.V. Midwolde

Jager Onroerd Goed en Beheer B.V. Midwolde Dit bedrijf zamelt puin in en breekt het op eigen terrein aan de Hoofdsteraat 101/1 te Leek. Rondom dat terrein zijn door de jaren heen bedrijven en woningen op korte afstand van de puinbreker gebouwd. Jager heeft dat niet tegengehouden en heeft impliciet ingestemd dat die woningen aldaar gebouwd zouden worden. Tevens heeft zij niet tijdig ingegrepen dat haar eigen milieuvergunning van rechtswege kwam te vervallen. Net zoals […]
november 23, 2021

Wolves Autoberging

Wolves Autoberging Aan dit bedrijf aan de Ypeloschoolweg midden in het buitengebied van Ypelo, stemde B&W recent in met een uitbreiding van het internationaal opererend autobergingsbedrijf. Het bestemmingsplan en het Streekplan staat het eigelijk niet toe, maar de provincie en B&W omzeilden met afzonderlijke besluiten de restricties van het Streekplan. De gemeenteraad was niet in staat om in te grijpen omdat ze zich buiten spel heeft gezet. Wolves heeft in juni 2008 zonder kapvergunning een […]
november 23, 2021

Boekelosestraat 257-311 Enschede

Boekelosestraat 257-311 Enschede De gemeente wil op die plek een sportpark realiseren. Tegen het onwerp-bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend op 7 augustus 2008.
november 23, 2021

Brandgevaar in Groenlo (proefproces)

Abestkoord Sint Paul Almelo Een sloopvergunning is verleend voor de sloop van de school Sint Paul aan de Sluitersveldsingel 2te Almelo. Kijk bij onderdeel asbest voor meer informatie over de sloop van de school.
november 23, 2021

Brandgevaar in Groenlo (proefproces)

Brandgevaar in Groenlo (proefproces) Bij een sportschool in Groenlo was een brandgevaarlijke situatie aangetroffen en was er sprake van lawaai. De elektrische bedrading was gevaarlijk aangelegd. Een stekkerdoos onder de bar was gesmolten wegens overbelasting. Brand was nog net niet uitgebroken. Omwonenden waren hierover niet geïnformeerd. De sportgelegenheid is inpandig en erboven zijn woningen aanwezig. Na verder onderzoek bleek de sportschool in strijd met het bestemmingsplan aanwezig. Zowel de gemeente als de rechtbank Zutphen verklaarde […]
november 23, 2021

Vuurwerkopslag Rietstraat 290 Almelo

Vuurwerkopslag Rietstraat 290 Almelo Beroep bij de Rechtbank Almelo is ingesteld tegen een bouwvergunning voor de opslag en verkoop van vuurwerk op de begane grond van een klein flatgebouw. De initiaftiefnemers zijn de gebr Huzink tevens eigenaar van Riwald schroot. De bezwaarmakers zijn van mening dat de opslag in strijd is met het bestemmingsplan. Hoorzitting is geweest op 25 juni 2008. Op 22 juli 2008 heeft de Rechtbank het beroep ongegrond verklaard. Kijk hier voor […]
november 23, 2021

Autogarage Schoolstraat 100a

Autogarage Schoolstraat 100a Een stuk tuin rondom de garage van Oude Hendriksman staat als tuin bestemd op de bestemmingsplankaart van 1966! De gemeente Almelo beweert bij hoog en laag dat een tuin als parkeerplaats mag worden gebruikt. En derhalve niet in strijd is met het bestemmingsplan. De rechtbank oordeelde anders. Klik hier voor de uitspraak van 18 juli 2008. Op 2 augustus 2008 is opnieuw een verzoek tot handhaving ingediend en om uiterlijk 18 augustus […]
november 23, 2021

Veehouderij te Angeren

Veehouderij te Angeren Een veehouderij aan de Kamervoort 25 te Angeren is al meer dan 10 jaren bezig om een milieuvergunning te krijgen. Op 2 april 2008 heeft de RvS de milieuvergunning voor de 2e maal vernietigd. Ditmaal omdat de cumulatieve stankberekening niet deugde, niet is voorgeschreven dat ook de oude stallen aan de best beschikbare techniek moet voldoen en heeft de gemeente geen rekening gehouden met het achtergrondgeluid. Lees hier de uitspraak. Op de […]

Desmepol B.V. Deldenerbroek

Dit bedrijf is gevestigd in een voormalige melkfabriek, midden in het bos, aan de Langenhorsterweg 6 te Deldenerbroek. Het produceert uitsluitend Plastyn, een vloeibare kunststof dat als toevoeging wordt gebruikt in de betonindustrie. Het bestemmingsplan staat echter uitsluitend productie van zeep-, was- en reinigingsmiddelen toe. De productie van Plastyn is daarom in strijd met het bestemmingsplan. Uit een recente uitspraak [zaaknummer 200707405/1] van de Raad van State kan de productie van Plastyn als illegaal worden beschouwd. Een schriftelijk verzoek tot handhavend optreden tegen die illegale handelingen is recent naar de gemeente Hof van Twente toegestuurd, na veel studie en langdurig research. De gemeente heeft dit verzoek tot handhaving in beraad en zal naar verwachting handhavend optreden en aan de illegale situatie een eind maken.

Reggesingel 50 Rijssen

In dit oude pand vonden interne sloopwerkzaamheden plaats. Bij het vrijkomende puin > 10m3 is asbest aangetroffen. Beide aspecten worden door de gemente en het bedrijf ontkend. Door de Stichting is puin uit het pand genomen in het voorjaar en onderzocht op asbest. Er is onder meer amphibool aangetroffen. Op basis van die uitslag vond de Arbeidsinspectie het toch wel nodig dat de sloop geen doorgang mocht hebben zonder aanvullende onderzoek. Tegen de weigering van de gemeente om handhavend op te treden is bezwaar ingediend. Vanwege de uitspraak van 15 oktober 2008 kan tegen de beslissing niet verder geprocedeerd worden.

Motorcross Markelo Herikerberg

Deze jaarlijks terugkerende motorcross is pas na
75 jaren voorzien van een milieuvergunning.

Op 30 juni 2006 is een schriftelijk verzoek tot handhaving ingediend omdat er gecrosst werd zonder een milieuvergunning.

De gemeente deed er exact twee jaren over om een oprichtingsvergunning te verlenen voor de cross midden in het bos op de Herikerberg te Markelo.

Jager Onroerd Goed en Beheer B.V. Midwolde

Dit bedrijf zamelt puin in en breekt het op eigen terrein aan de Hoofdsteraat 101/1 te Leek. Rondom dat terrein zijn door de jaren heen bedrijven en woningen op korte afstand van de puinbreker gebouwd. Jager heeft dat niet tegengehouden en heeft impliciet ingestemd dat die woningen aldaar gebouwd zouden worden. Tevens heeft zij niet tijdig ingegrepen dat haar eigen milieuvergunning van rechtswege kwam te vervallen. Net zoals een een rijbewijs verloopt als het niet tijdig wordt vernieuwd. Zoals te verwachten hebben omwonenden en bedrijven veel stofoverlast en geluidsoverlast. Het bedrijf heeft sinds 8 augustus 2007 geen enkele milieuvergunning. Het draait nu op een partiële gedoogbeschikking die inmiddels is verlengd tot 1 maart 2009. De provincie wil niet handhavend optreden. Daartegen is beroep ingesteld bij de Raad van State.

Wolves Autoberging

Aan dit bedrijf aan de Ypeloschoolweg midden in het buitengebied van Ypelo, stemde B&W recent in met een uitbreiding van het internationaal opererend autobergingsbedrijf. Het bestemmingsplan en het Streekplan staat het eigelijk niet toe, maar de provincie en B&W omzeilden met afzonderlijke besluiten de restricties van het Streekplan. De gemeenteraad was niet in staat om in te grijpen omdat ze zich buiten spel heeft gezet. Wolves heeft in juni 2008 zonder kapvergunning een houtal van 600m2 gekapt. De politie wilde niet optreden en geen aangifte opnemen.

Oost Groenpark Almelo

Dit tuincentrum van Oude Wesselink is verhuist van de Nijreesweg, vanwege de aanleg van een rondweg ‘Nijreessingel’ naar een gebied met weidevogels naast de vuilstort Elhorst Vloedbelt te Zenderen. Zonder de benodigde Ontgrondingsvergunning is Oude Wesselink begonnen met de aanleg van het tuincentrum. Daartegen is in maart 2006 GS van Overijssel verzocht handhavend op te treden. In een later stadium is een hek, zeecontainers, een tuinkas gebouwd zonder bouwvergunning. De gemeente weigert handhavend op te treden. Daartegen is bezwaar ingediend op 11 september 2008. Recent zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpvrijstelling art. 19 lid 2 WRO. Vanwege de uitspraak van 15 oktober 2008 kan tegen de beslissing niet verder geprocedeerd worden.

Boekelosestraat 257-311 Enschede

De gemeente wil op die plek een sportpark realiseren. Tegen het onwerp-bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend op 7 augustus 2008.

Riwald schroot Almelo

Dit bedrijf naast de witte brug tussen Wierden en Almelo zamelt veel schroot in, bulkt dit op en verlaadt het in schepen voor vervoer naar Rotterdan, Antwerpen, Amsterdam etc. Het veroorzaakt ter plaatse veel lawaai terwijl er zeer waarschijnlijk geen geluidsruimte voor is. De eerste milieuvergunning is vernietigd. Tegen de tweede milieuvergunning is wederom beroep ingesteld. Het bedrijf bood 10.000,- euro aan om te stoppen met de procedure bij de RvS. En deed tevens de toezegging dat aan de Riestraat 290 geen vuurwerk zou worden verkocht, als de juridische procedures tegen het de schrootbedrijf zouden worden gestaakt. Het bedrijf handelt in vuurwerk en schroot. Ondanks de uitspraak van 15 oktober 2008 kan tegen de beslissing wel verder geprocedeerd kunnen worden omdat in deze procedure de aanvraag om een milieuvergunning dateert van vóór 1 juli 2005. Toen gold de eis van ‘belanghebbende’ nog niet.

Abestkoord Sint Paul Almelo

Een sloopvergunning is verleend voor de sloop van de school Sint Paul aan de Sluitersveldsingel 2
te Almelo. Kijk bij onderdeel asbest voor meer informatie over de sloop van de school.

Brandgevaar in Groenlo (proefproces)

Bij een sportschool in Groenlo was een brandgevaarlijke situatie aangetroffen en was er sprake van lawaai. De elektrische bedrading was gevaarlijk aangelegd. Een stekkerdoos onder de bar was gesmolten wegens overbelasting. Brand was nog net niet uitgebroken. Omwonenden waren hierover niet geïnformeerd. De sportgelegenheid is inpandig en erboven zijn woningen aanwezig. Na verder onderzoek bleek de sportschool in strijd met het bestemmingsplan aanwezig. Zowel de gemeente als de rechtbank Zutphen verklaarde de Stichting Omgevingsrecht niet-ontvankelijk in haar schriftelijk verzoek om handhaving. Tegen het niet-ontvankelijk verklaren van de Stichting Omgevingsrecht door de gemeente en de Rechtbank Zutphen, is via een proefproces hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep bij de Raad van State is behandeld op 26 augustus 2008. Op 15 oktober 2008 is uitspraak gedaan. De stichting Omgevingsrecht wordt in onderhavige handhavingskwestie niet als belanghebbende beschouwd.

Nertsenhouderij te Nieuw-Heeten

Op 17 juli 2008 is ter zitting het beroep bij de Raad van State behandeld tegen de milieuvergunning
met uitbreiding van een nertsenhouderij van
500 stuks naar 1000 nertsen. Op minder dan 22
meter van de nertsenhouderij ligt een burgerwoning van derden. Ook het dorp Nieuw-Heeten heeft veel last van stank bij westenwind.

Binnenkort volgt de uitspraak.
Gevaarlijke nersten ontsnappen soms en komen op het terras van de buren. De foto is, veiligheidshalve, gemaakt vanuit de keuken.

Op 23 oktober 2008 is een nieuwe zitting gepland. Dat gaat over de ontvankelijkheid van de Stichting Omgevingsrecht en drie andere stichtingen die ook bezwaar hadden gemaakt.

Vuurwerkopslag Rietstraat 290 Almelo

Beroep bij de Rechtbank Almelo is ingesteld tegen een bouwvergunning voor de opslag en verkoop
van vuurwerk op de begane grond van een klein flatgebouw. De initiaftiefnemers zijn de gebr Huzink tevens eigenaar van Riwald schroot. De bezwaarmakers zijn van mening dat de opslag in strijd is met het bestemmingsplan. Hoorzitting is geweest op 25 juni 2008. Op 22 juli 2008 heeft de Rechtbank het beroep ongegrond verklaard. Kijk hier voor de uitspraak van de Rechtbank. Binnen 6 weken kan daartegen hoger beroep wordt ingesteld. Dit zal nader worden bestudeerd op haalbaarheid. Het hoger beroep is ingesteld, uitsluitend namens omwonenden.

Autogarage Schoolstraat 100a

Een stuk tuin rondom de garage van Oude Hendriksman staat als tuin bestemd op de bestemmingsplankaart van 1966! De gemeente Almelo beweert bij hoog en laag dat een tuin als parkeerplaats mag worden gebruikt. En derhalve niet in strijd is met het bestemmingsplan. De rechtbank oordeelde anders. Klik hier voor de uitspraak van 18 juli 2008. Op 2 augustus 2008 is opnieuw een verzoek tot handhaving ingediend en om uiterlijk 18 augustus 2008 handhavend op te treden. Het autobedrijf veroorzaakt stank en lawaai naar de omgeving. Op 3 september 2008 is het beroep bij de Raad van State op de hoorzitting behandeld. Het beroep is gegrond verklaard. Tegen afwijzing van het verzoek namens de Stichting Omgevingsrecht kan geen beroep worden ingesteld vanwege de uitspraak van 15 oktober 2008.

Veehouderij te Angeren

Een veehouderij aan de Kamervoort 25 te Angeren is al meer dan 10 jaren bezig om een
milieuvergunning te krijgen. Op 2 april 2008 heeft de RvS de milieuvergunning voor de 2e maal vernietigd. Ditmaal omdat de cumulatieve stankberekening niet deugde, niet is voorgeschreven dat ook de oude stallen aan de best beschikbare techniek moet voldoen en heeft de gemeente geen rekening gehouden met het achtergrondgeluid. Lees hier de uitspraak. Op de tekening is te zien
dat al het vrachtverkeer, van en naar de veehouderij, op ± 2 meter van een woning van derden
moet rijden. De gemeente is veroordeeld om de proceskosten te betalen, maar doet dat niet. Een deurwaarder is op 4 augustus ingeschakeld. Deze zal dezelfde week nog een bevel tot betaling doen. Eventueel kort daarna zal beslag worden gelegd op goederen van de gemeente. Recent heeft de gemeente betaalt, nog voordat de deurwaarder in actie zou komen. In september 2008 is voor de derde maal een nieuwe milieuvergunning verleend.

De Raad van State:

In dit geval heeft het college slechts de toename van de relatieve bijdrage van de bij het bestreden besluit vergunde inrichting berekend en niet de optelsom van de relatieve bijdragen van de relevante inrichtingen in de omgeving op de nabijgelegen woningen. Het college heeft dan ook onvoldoende onderzocht of de bij het bestreden besluit vergunde inrichting onaanvaardbare cumulatieve stankhinder veroorzaakt.

Het bestreden besluit is in zoverre in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht onzorgvuldig voorbereid. Deze beroepsgrond slaagt.

Het college heeft erkend dat het huisvestingssysteem in stal E2, zoals aangevraagd, niet kan worden aangemerkt als de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 11 oktober 2006 in zaak nr. 200601499/1; www.raadvanstate.nl) moeten, gezien artikel 8.11, derde lid, tweede volzin, van de Wet milieubeheer, ook in bestaande stallen, de beste
beschikbare technieken worden toegepast. Nu het college dit heeft miskend, is het bestreden besluit in zoverre in strijd
met artikel 8.11, derde lid, tweede volzin, van de Wet milieubeheer.Niet gebleken is echter dat het college het referentie-niveau van het omgevingsgeluid heeft gemeten, zodat een dergelijke afweging, op grond van het door het college gekozen toetsingskader, niet aan de orde kan zijn. Het bestreden besluit is in zoverre dan ook in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht onzorgvuldig voorbereid en in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht ondeugdelijk gemotiveerd. Deze beroepsgrond slaagt. De overige gronden met betrekking tot geluid behoeven gelet
hierop geen bespreking.“