Meldpunt Stichting Omgevingsrecht

Meld hier uw klacht

Weet u een onveilige situatie waar niemand nog wat aan doet?
Weet u een illegale situatie?
Wordt er beton, steen etc. geslepen zonder watersproeien en komt er stof bij vrij?
Wordt er bij u in de omgeving met een mobiele puinbreker puin gebroken?
Vermoedt u dat er zonder milieuvergunning wordt gewerkt?Vermoedt u een gevaarlijke situatie?
Wordt er regelmatig teveel lawaai veroorzaakt?
Is er gebouwd zonder bouwvergunning (zeecontainers hebben ook een bouwvergunning nodig)?
Noem het allemaal maar op..

Meldt deze hier aan. De Stichting Omgevingsrecht probeert het te onderzoeken en onderneemt
zo nodig actie óf spoort de overheid aan tot het nemen van actie.

    Vul het meldformulier in

    Bijlagen (voeg eventueel foto’s, filmpjes of brieven bij, dat maakt onderzoek wat gemakkelijker en efficiënter)


    Op de hoogte gehouden worden over uw ingediende melding?