Een sloopbedrijf uit Enschede is bezig met de sloop van een schoolpand
waar asbest in is verwerkt